About Us

Fernroyd House is a family run Bed & Breakfast. Your hosts, Tony & Avril, believe in taking care of their guests.
It is tucked away in a quiet cul-de-sac off the main Western Road, and is just a 12 minute walk to the heart of Cork City Centre
 
 
Amenities
All our guests can avail of:
 • Free wireless broadband throughout the house
 • Free off-street parking for guests (upto 6pm on departure date)
 • Laptop PC available for guest use, if required
 • Pickup and Drop-Back laundry service avilable
 • Daily room service
 • Chilled Tipperary mineral water
 • Mini-Fridges in Bedrooms
 • Guest lounge with 42 inch flatscreen cable TV
 • A friendly face and Free local knowledge
 
Nearby Locations
Fernroyd House is adjacent to UCC and the Honan Chapel
 • 15 minutes drive to the historic Blarney Castle
 • 20 minutes drive to Cobh Heritage Centre
 • 25 minute drive to the scenic harbour town of Kinsale

Liên Hệ

Địa chỉ

Fernroyd House,
4 O'Donovan Rossa Road,
The Lough, Cork,
T12 HN12

Điện Thoại

+353 21 427 1460

Email

fernroydhousebandb@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 21 427 1460

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách